ДОГОВІР ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Цей договір, адресований Споживачам і є офіційним і публічною пропозицією Продавця, в особі ФОП Костенко Андрія Володимировича, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 25360000000004846 від «19» січня 2015р. укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет і умови якого вказані у відповідному розділі сайту https://prochehol.com.ua/publichnaya-oferta. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі - Договір) про наступне:


1. Загальні положення 

 1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). 

 1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.

 1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


2. Терміни та визначення 

 2.1. Продавець - Фізична особа-підприємець ФОП Костенко Андрій Володимирович, яке діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 25360000000004846 від «19» січня 2015р., Заснована відповідно до Законодавства України, що веде управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https: // prochehol.com.ua/ і його дзеркалах.

 2.2. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол перелік товарів народного споживання, за якими вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

 2.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на покупку Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа-підприємець.

 2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю. 

 2.5. Сайт Інтернет-магазину ПРОчехол - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://prochehol.com.ua/ і його дзеркалах.

 2.6. Особистий кабінет - персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація і історія розміщених ним Замовлень.


3. Предмет договору 

 3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернат-магазину, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.

 3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб. 

 3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.

 3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього договору і реалізації товару.

 3.5. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення", що означає підтвердження Покупця про прочитанні тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.


4. Правила роботи з сайтом Інтернет-магазину ПРОчехол 

 4.1. Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет-магазину ПРОчехол, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

 4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину ПРОчехол.

 4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:

  • ПІБ
  • Номер телефону 
  • Адреса електронної пошти

 4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

 4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавцю, направивши листа електронною поштою за адресою support@prochehol.com.ua.

 4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол під його обліковим записом і від його імені.

 4.7. Продавець не відправляє товари, оформлені різними замовленнями одним і тим же покупцем, метою якого, є вибір тільки одного замовлення з все оформлених замовлень. Такі замовлення класифікуються як замовлення-дублікати. У разі, якщо покупцеві потрібні всі замовлені товари, вони повинні бути об'єднані в одне замовлення. У всіх інших випадках, замовлення-дублікати будуть видалені при підтвердженні менеджером магазину.

 4.8. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину ПРОчехол в протизаконної і забороненої діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

 4.9. Сайт https://prochehol.com.ua/ (далі «ПРОчехол») дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту (далі «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

4.10. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).


5. Порядок оформлення Замовлення 

 5.1. Покупець оформлює Замовлення на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку "Купити".

 5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі за номером телефону, який вказаний на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол.

 5.3. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

  5.3.1. Прізвище та ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

  5.3.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

  5.3.3. Адреса електронної пошти (не обов'язкове поле для заповнення);

  5.3.4. Контактний телефон.

 5.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

 5.5. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів інтернет-магазині.

 5.6. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 5.2. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 5.3. цієї Оферти.

 5.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

 5.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

 5.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві видаткової накладної або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.


6. Ціна товару і порядок оплати

 6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказана на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі підлягає до сплати, що вказується на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

 6.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

 6.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

 6.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

 6.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

 6.7. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення. Ця вартість додається до загальної вартості замовлення.

 6.8. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.

 6.9. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата».

 6.10. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України. 

 6.11. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.


7. Доставка і передача товару Покупцю

 7.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Доставка і оплата». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

 7.2. Самовивіз товару:

  7.2.1. Після формування заявки покупець може розрахуватися і отримати свій товар за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська 3, пн - пт з 12:00 до 18:00

  7.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представнику з моменту отримання товару шляхом і підписання Сторонами товарного чека і / або замовлення (і / або доручення на придбання і доставку товару) на доставку.

 7.3. Доставка товару здійснюється інтернет - магазином відповідно до умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

 7.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність).

 7.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і / або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.


8. Умови повернення або обміну замовленої продукції

 8.1. Терміни і причини повернення товару

  8.1.1. Відповідно до закону «Про захист прав споживачів» з внесеними змінами 05.06.2014г, Покупець має право відмовитися від придбання продукції в будь-який час до його одержання, або після отримання протягом двох тижнів (14 календарних днів).

Повернення товару здійснюється в тому випадку, якщо збережено зовнішній товарний вигляд, його якісні характеристики і споживчі властивості. Так само необхідно представити документ, що засвідчує факт купівлі зазначеної товарної позиції.

Окремо слід відзначити, що в випадках виконання індивідуальних замовлень (наприклад, виготовлення чохла для телефону з конкретними побажаннями Замовника) і повну відповідність індивідуально-споживчих характеристик заявленим, товар не може бути повернутий.

  8.1.2. У випадках виявлення Замовником в поставленому товарі недоліків, не обумовлених продавцем, товар може бути повернений або обміняти на інший, який повністю влаштує Замовника за своїми експлуатаційними і естетичним характеристикам.

  8.1.3. Важливо! Ми звертаємо увагу Клієнтів на те, що колірна гамма запропонованої продукції може дещо відрізнятися від кольорової палітри, запропонованою на сайті. Це обумовлено різною передачею кольору моніторів, даний нюанс необхідно враховувати при виборі продукції.

8.2. Як проводиться повернення товару:

  • Замовником заповнюється форма «Заява на повернення». Ця операція виконується в «особистому кабінеті» Замовника, вибрати «Замовлення» і запросити або обмін позиції, або повернення грошових коштів.

Важливо! У коментарі необхідно вказати причини обміну або повернення.

  • Повернення оформляється посилкою наземним видом транспорту, відправляється Поштою. У посилку крім вироби повинні бути вкладені документи (накладна або товарний чек).

Зворотні вироби не відправляються бандероллю або післяплатою!

При бажанні Замовник може оформити страховку на відправлений товар у відділенні Пошти. Для цього необхідно:

  • Оголосити цінність що відправляється вироби;
  • Надати опис укладеного в посилку.

Дана процедура страхує Замовника від можливої втрати і гарантовано забезпечує повернення грошових коштів. Магазин не відшкодовує кошти, витрачені на страхування посилки.

  8.2.1. Необхідно відправити виріб з усіма комплектуючими, в іншому випадку процедура повернення коштів буде утруднена.

  8.2.2. Адреса відправлення посилки: Магазин ПРОчехол, а / я 72, г. Одесса-14, 65014, Україна

Звертаємо увагу Клієнтів, що транзитний шлях відправленої посилки можна відстежити на сайті Пошти, ввівши поштовий ідентифікатор.

 8.3. Магазин розгляне Вашу заяву і поверне витрачені кошти протягом 5 робочих (банківських) днів з моменту отримання товару (і всіх необхідних документів). Прохання до Клієнтів зберігати квитанцію про відправку до того моменту, як Ваш товар надійде в Магазин.

 8.4. Повернення витрачених коштів на товар

  8.4.1. Магазин зобов'язується виплатити суму, заплачену Клієнтом за якісний товар не пізніше 5 робочих днів з дня отримання відправленого повернення.

  8.4.2. Магазин так само зобов'язується виплатити грошову суму, сплачену Клієнтом за товар неналежної якості (Закон про захист прав споживачів) протягом 5 робочих (банківських) днів.

 8.5. Повернення витрачених коштів на доставку

Всі витрати, пов'язані з доставкою поворотного товару, оплачуються клієнтом.

 8.6. Можливі способи повернення витрачених коштівУ випадках оплати грошової суми в відділенні Майже або кур'єру, повернення здійснюється поштовим переказом (на вказане поштове відділення), або на банківський рахунок.

  1. При оплаті продукції за допомогою банківської карти Магазин повертає грошову суму на рахунок Клієнта.

Умови повернення грошей при оплаті банківською картою:

  • Якщо в статусі замовлення (перегляд статусу в «особистому кабінеті») не відмічено, що він відвантажений, необхідно натиснути кнопку «Скасувати замовлення». Потім відправити лист на адресу info@prochehol.com.ua із зазначенням номера замовлення і контактних даних Замовника (номер телефону для зворотного зв'язку і ПІБ). Наш оператор зв'яжеться з Вами і оформить повернення витрачених коштів на зазначений рахунок;
  • У випадках, коли Замовлення вже відвантажено, так само необхідно зв'язатися з Магазином по електронній пошті і вказати контактні дані. Не потрібно вказувати номер банківської картки або інші реквізити для переказу коштів. Оператор Магазину зв'яжеться з Вами і оформить повернення грошової суми на Ваш рахунок.

Мы стремимся к плодотворному, комфортному и удобному для всех сотрудничеству, поэтому мы всегда идем навстречу Клиентам и выполняем все взятые на себя обязательства. Гарантируем внимательное отношение к Клиентам и уважительную форму общения по любым вопросам, возникающим в процессе и после покупки товара.

 8.1. Замовник має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

 8.2. Повернення Товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного товару.

 8.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

 8.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Доставка і оплата».

 8.5. При відмові Покупця від товару належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається.

 8.6. Повернення суми, зазначеної в п.6.5. здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання повернення магазином товару.

 8.7. Що стосується неправильного вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або в інший прийнятний спосіб.


9. Обов'язки Продавця

 9.1. Надавати правдиву інформацію про Товарах, цінах на них, а також умови доставки Товару.

 9.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

 9.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.

 9.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем в разі порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.


10. Обов'язки Покупця 

 10.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол.

 10.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за зазначеним у них цінах.

 10.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки в разі відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.

 10.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього упакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуального упакування товару.

 10.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименті, комплектності, тари та (або) упаковці Товару, - не пізніше 5 (п'яти) наступних за днем покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей, оотгінальної упаковки всіх ярликів і т.п.

 10.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії, і особисто з'явитися з паспортом.

11. Права Покупця 

 11.1. Внести зміни в Замовлення до його оплати.

 11.2. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

 11.3. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього договору.

 11.4. При виникненні претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

12. Відповідальність сторін

 12.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазину.

 12.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

 12.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

 12.4. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту і експорту, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

 12.5. Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Сайт ПРОчехол не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Сайт ПРОчехол в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. У разі старіння матеріалів і послуг на цьому Сайті ПРОчехол не зобов'язаний оновлювати їх. Сайт ПРОчехол ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

 12.6. Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке ваше повідомлення сайт ПРОчехол може видаляти без вашого на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Сайт ПРОчехол не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами Сайту.

13. Конфіденційність і захист персональних даних

 13.1. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

 13.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ».

 13.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

 13.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

 13.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 13.6 Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте сайт ПРОчехол (докладніше про захист і обробці персональних даних). Це може включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо куки і анонімні ідентифікатори, коли ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з'явитися на інших сайтах.

14. Інформаційні повідомлення

14.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

14.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на info@prochehol.com.ua.

15. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол 

15.1. Сайт Інтернет-магазину ПРОчехол містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

15.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазину ПРОчехол охороняється законодавством України.

15.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні роботи і ін.

16. Інші умови

16.1. Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.

16.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

16.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавцем можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

16.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол.

16.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності зі зробленим Замовленням на сайті Інтернет-магазину ПРОчехол вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.

16.6. При виникненні претензій Споживач повинен звернутися в Службу підтримки Продавця по телефону або по електронній пошті, зазначеної на Сайті.